โรงแรม เมโทรโพลิแทน เซ็นได - Miyagi, 980-8477, Japan