โรงแรม เมโทรโพลิแทน เซ็นได - Miyagi, 980-8477, Japan
  • inbound_mainimage

CLICK the picture to know more about TOHOKU